Veçoritë

Gërmimet

Armimi i Themeleve

Detaje nga Armimi i themeleve

Instalimi i Kanalizimit

Detaje nga instalimi i Gypave

Instalimi i Tokzimit

Instalimi i rrufepritësit

Armimi i trajeve të pllakës

Armimet e pllakave

Betonimi i Pllakave

Procesi i Betonimit

Detaje nga procesi i betonimit

Punimi i murëve të ashensorit

Punimi i shtyllave të betonit

Punimi i drenazhës

Konstruksioni i Objektit

Muratimi i Objektit

Instalimi Elektrik

Ngrohja qendrore me rrym , avull

Nivelizimi dhe izolimi i dyshemesë

Molerimi i hapsirave të mbrendshme

Suvatimi i mbrendshëm

Montimi i dyerve të blinduara

Montimi i Dritareve

Struktura e dritareve

Montimi i dyerve të mbrendshmë

Montimi i ashensorëve nga KLEEMANN

Përfundimi i Fasades

Montimi i dyshemesë

Montimi i pllakave të korridorit

Montimi i gardhit të shkallëve

Vendosja e pllakave

Montimi i sanitarisë në banjo

Detal i hyrjes së objektit

Montimi i Hidratit

Rregullimi i parkingjeve ( Garazhda )

Interfonia

Sistemi i interfonise

Rregullimi i infrastrukturës së objektit

Kendi i Lojrave për femijë