PROJEKTET

Objekti Banesor 1

Titulli
Lokacioni
Lagja Dodona , Prishtinë
Leja e ndërtimit
05.Nr.351-10327, dt.08.06.2009
Viti
2011

Objekti afarist banesor përballë ambasadës Zvicrane.
Gjindet në lagjen Dodona , në rrugën “Hamzë Jashari” në Prishtinë , përballë
ambasadës së Zvicrës. Posedon etazhe për vendparkime , një etazh lokale afariste dhe 7 etazhe banim.

Leja e ndërtimit: 05.Nr.351-10327, dt.08.06.2009 , e lëshuar nga Drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapsinorë.

GALERIA