PROJEKTET

Objekti Banesor 3

Titulli
Lokacioni
Lagja Tophane , Prishtinë
Leja e ndërtimit
05.Nr.351-25905 , dt.18.08.2012
Viti
2014

Objekti afarist banesor në lagjen Tophane. Gjindet në rrugën “Pjetër Bogdani” , në lagjen e vjetër të Prishtinës “Tophane”. Posedon 1 etazh vendparkimi(garazhda) 1 etazh lokale afariste si dhe 8 etazhe banimi.

Gjithashtu posedon 600m2 (6 ari) oborr të vetin , ku është i organizuar edhe këndi i lojrave për fëmijë.
Leja e ndërtimit : 05,Nr.351-25905 , dt.18.08.2012 e lëshuar nga Drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapsinorë.