PROJEKTET

Objekti Banesor 5 – Në Përfundim

Titulli
Lokacioni
Lagja Muhagjirëve , Prishtinë
Leja e ndërtimit
05.Nr.351-232632 , dt.17.11.2014
Viti
2017

PLANET 3D TË BANESAVE TË GATSHME PËR SHITJE

KLIKO BUTONET:

Banesa 55m2 Banesa 63m2 Banesa 68m2Banesa 73m2Banesa 76m2Banesa 79m2 Banesa 84m2

Objekti afarist banesor (faza e dytë 02) gjindet në lagjen e muhagjerëve në rrugën “Sali Nivica” Prishtinë. Objekti është në ndërtim e sipër dhe planifikohet të jetë i gatshëm në Dhjetorë 2017.
Objekti posedon 2 etazhe vendparkime(garazhda) , 1 etazh lokale afariste dhe 9 etazhe banim. Posedon gjithashtu edhe rreth 800m2 ( 8 ari ) oborr të vetin , ku do të jetë i organizuar këndi i lojrave për fëmijë dhe pjesë tjera të gjelbrimit.

Leja e ndërtimit: 05.Nr.351-232632 , dt.17.11.2014 e lëshuar nga Drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapsinorë.

 

  • Këndi i lojrave për fëmijë